top of page
Top

5 STAR TECHNOLOGY IT SERVICES

Gesteund door een team van ervaren professionals, voldoen onze strategische diensten aan de behoeften van alle type klanten - van kleine startups tot grote bedrijven - en zorgen voor blijvende veranderingen met meetbare groei. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe 5 Star Technology u in de toekomstige kan helpen.

BACK-UP EN RAMP HERSTEL

3-2-1 backup 300x225.jpg

Onze back-up- en noodherstelservices bieden klanten het vertrouwen dat als hun gegevens ooit in gevaar komen, beschadigd raken of worden verwijderd, deze veilig en zeker kunnen worden hersteld.

Wat maakt onze back-upservice anders dan de meeste van onze op Curaçao gevestigde concurrenten.
Onze back-upservice is ontworpen om uw fysieke servers, de virtuele servers, de bedrijfsdocumenten op de werkstations en de Office365-omgeving te beschermen met één enkele oplossing.
Met behulp van de 3-2-1-strategie voor gegevensbescherming kunnen we lokale back-ups aanbieden voor snellere back-up- en herstelmogelijkheden en cloudback-up voor off-site back-ups.

GELAAGDE VEILIGHEID

Layered Security.png

Een holistische benadering die e-mailbeveiliging, de internetgateway, eindpuntbescherming, webbeveiliging en back-up- en herstelservices omvat.

Gelaagde beveiliging is het gebruik van veel verschillende beveiligingsmaatregelen op verschillende niveaus om de computersystemen activa te beschermen.

De drie elementen die nodig zijn om deze systemen te beveiligen zijn:

 • Preventie: die is ontworpen om bedreigingen te stoppen voordat ze beginnen

 • Detectie die is ontworpen om opkomende bedreigingen op te vangen wanneer ze opduiken.

 • Response is ontworpen om systemen en gegevens snel te herstellen als een bedreiging andere beveiligingsmaatregelen weet te omzeilen.

 

 

 

 

 

REACTIEVE, PREVENTIEVE EN PROACTIEVE DIENSTEN

Reactive-Preventive-Predictive Maintenan

Hogere klanttevredenheid genereren, de IT-omgeving efficiënter maken en tegelijkertijd voorspelbare IT-kosten hebben met minder kostbare downtime

Veel van de kleinere organisaties op Curaçao werken nog steeds op het reactieve IT-ondersteuningsmodel. Hoewel die aanpak in het verleden misschien zinvol was, zou in de wereld van vandaag, waar cyberbeveiliging en datarisico's nu dagelijks nieuws zijn, elk bedrijf nu proactief hun IT-infrastructuur moeten beschermen.
We helpen onze klanten om over te stappen van de traditionele break / fix-aanpak naar onze managed services. Door de klanten naar een platform te verplaatsen waarop we de volgende generatie beveiligingsproducten kunnen gebruiken, zullen we proactief de terugkerende problemen voorkomen die de klanten in het verleden tegenkwamen.

IT Services: Backup-layered security-preventice services

MICROSOFT CLOUD SERVICES

Microsoft Cloud Services.png

Professional guidance with the move to Office365

When an organization moves to Office 365, it's important to plan exactly what steps you want to take, when to perform them, and who will perform them.
After the transition to Office365 we will apply best practices to protect the Office 365 setup from cyberattacks. 

In addition, we can provide you with the following services:

 • a backup solution for email

 • a backup solution for one-drive 

 • a backup solution for Sharepoint environment.

 • Protection against threats hidden in emails, attachments, and links.

              IT ASSESSMENT 

risk management.png

More than a plain network asset discovery scan

Many independent IT Professionals in Curacao conduct at most a network asset discovery scan. While that is a good start, we at 5 Star Technology will provide the organization a hardware and software inventory of their network.

We also conduct a high-level general assessment of the overall IT environment using a hybrid approach with IT general review as well as IT audit methods applied to conduct the IT assessment.
Our report will provide our customers a summary of the issues identified and classified with a category and initial risk priority (High, Medium, and Low) to help in focusing the remedial efforts required.

                 IT SUPPORT

IT-Support.png

Higher quality of support by focus on critical issues faster and engage with customers while building trust.

We provide a complete helpdesk engagement to our customers where the support tickets are tracked either manually via a customer support portal or by email with the goal to give a satisfying solution to the customer's request.
By having your IT support request documented, we can classify the request in several categories and pinpoint which items are the more critical ones, the recurring ones and so on.
We can schedule time-sheet reports so our customers can keep track of the consumed support hours.

IT Services: Office365-IT Assessment-IT Support

UNIFIED THREAT MANAGEMENT SYSTEMS (UTM)

Consolidation of essential security functions into a single device that can perform multiple security functions

When 5 Star Technology was founded in 2010, we knew that beside providing Server maintenance and helpdesk support to the SMB market, we needed an integrated solution to protect our customers from virus, hackers and the other dangers from the internet. In the early 2000's we had to combine several technologies and components to protect a network environment from the different attack vectors of the internet.
When we were introduced to the fortinet products in 2010 during a training course in Curacao, we immediately saw the value of having 1 device being able to perform as a firewall, a web-filter, a virus scanner and a vpn router. Since then we have deployed multiple fortinet deployments including several site to site vpn's for our clients.
By having the Unified Threat Management System (the Fortigate firewall) scanning the incoming and outgoing traffic for virus, spam etc, we can concentrate on protecting the internal network and it's endpoint devices with our preventive maintenance tasks and therefore completing the layered security approach.

Gegevensrisico en risicoanalyse

data risk.jpg

Toont de kosten van kwetsbaarheid van gegevens

Wij zijn een van de weinige IT-serviceproviders op Curaçao die onze klanten een risicoanalyserapport kunnen laten zien dat de verschillende IT-kwetsbaarheden op een systeem toont en de gemiddelde kosten per incident geeft.

 

Hoogtepunten van een rapport kunnen zijn:

 • Ontdekking van creditcardgegevens

 • Rapport over de kwetsbaarheidstrend

 • Rapport over het trendrisico met betrekking tot datalekken

 • Niet-gepatchte software

 • Kwetsbaarheden in Mac- en Windows-besturingssystemen

 • Persoonlijk identificeerbare informatie-ontdekking

 • Detectie van betalingsgegevens

 • Ontdekking van ongepaste access van gegevens

Unified Threat Management Systems (UTM)
 

fortinet layered security.jpg

Consolidatie van essentiële beveiligingsfuncties in één apparaat dat meerdere beveiligingsfuncties kan uitvoeren

Toen 5 Star Technology in 2010 werd opgericht, wisten we dat we naast het leveren van serveronderhoud en helpdeskondersteuning aan de MKB-markt, een geïntegreerde oplossing nodig hadden om onze klanten te beschermen tegen virussen, hackers en de andere gevaren van internet. Begin jaren 2000 moesten we verschillende technologieën en componenten combineren om een netwerkomgeving te beschermen tegen de verschillende aanvalsvectoren van het internet.

Toen we in 2010 kennis maakten met de fortinet-producten tijdens een training op Curaçao, zagen we meteen de waarde in van het hebben van 1 apparaat als een firewall, een webfilter, een virusscanner en een vpn-router. Sindsdien hebben we meerdere fortinet-implementaties geïmplementeerd, waaronder verschillende site-to-site vpn's voor onze klanten.

Door het Unified Threat Management System (de Fortigate-firewall) het inkomend en uitgaand verkeer te laten scannen op virussen, spam, enz., kunnen we ons concentreren op het beschermen van het interne netwerk en de endpoint-apparaten met onze preventieve onderhoudstaken en daarom de gelaagde beveiligingsaanpak voltooien.

SYSTEEMBEHEERDER EN HELPDESK-ONDERSTEUNING

System administrator.jpg

Besteed IT-taken uit aan een Microsoft Certified System Administrator en Desktop Technician

Een Microsoft Certified System Administrator (MCSA) is dagelijks verantwoordelijk voor het beheren en bewaken van de prestaties van de computerservers op basis van de Windows Server-besturingssystemen in het bedrijfsnetwerk om ervoor te zorgen dat de systemen efficiënt werken en blijven werken zonder downtime of prestaties degradatie.

De Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST) geeft aan dat de certificaathouder de kennis en vaardigheden beheerst die nodig zijn om eindgebruikers te ondersteunen en problemen met desktopomgevingen op het Microsoft Windows-besturingssysteem op te lossen.

 

Onze technici zijn sinds 2000 geaccrediteerd met deze certificeringen.

Met meer dan 20 jaar ervaring in het beheer van Microsoft-servers en pc's, databases, firewalls en webfiltersoftware en andere netwerkcomponenten, kunt u er zeker van zijn dat er voor uw netwerkomgeving wordt gezorgd.

MICROSOFT CLOUD-DIENSTEN

Microsoft Cloud Services.png

Professionele begeleiding bij de overstap naar Office365

Wanneer een organisatie naar Office 365 verhuist, is het belangrijk om precies te plannen welke stappen u wilt nemen, wanneer u ze moet uitvoeren en wie ze zal uitvoeren.
Na de overgang naar Office365 zullen we best practices toepassen om de setup van Office 365 te beschermen tegen cyberaanvallen.

Daarnaast kunnen wij u de volgende diensten leveren:

 • een back-up oplossing voor e-mail

 • een back-up oplossing voor one-drive

 • een back-up oplossing voor Sharepoint-omgeving.

 • Bescherming tegen bedreigingen die verborgen zijn in e-mails, bijlagen en links.

IT-BEOORDELING

risk management.png

Meer dan een simpele scan van netwerkassets

Veel onafhankelijke IT-professionals op Curaçao voeren hoogstens een netwerkasset-detectiescan uit. Hoewel dat een goed begin is, zullen we bij 5 Star Technology de organisatie een hardware- en software-inventaris van hun netwerk verstrekken.

We voeren ook een algemene beoordeling op hoog niveau uit van de algehele IT-omgeving met behulp van een hybride benadering met algemene IT-beoordeling, evenals IT-auditmethoden die zijn toegepast om de IT-beoordeling uit te voeren.
Ons rapport zal onze klanten een samenvatting geven van de geïdentificeerde en ingedeelde problemen met een categorie en initiële risicoprioriteit (hoog, gemiddeld en laag) om te helpen bij het concentreren van de vereiste herstelinspanningen.

IT ONDERSTEUNING

IT-Support.png

Hogere kwaliteit van ondersteuning door sneller te focussen op kritieke problemen en contact te leggen met klanten terwijl u vertrouwen opbouwt.

We bieden een volledige helpdeskbetrokkenheid aan onze klanten waarbij de supporttickets handmatig worden bijgehouden via een klantenondersteuningsportaal of per e-mail met als doel een bevredigende oplossing te bieden voor het verzoek van de klant.
Door uw IT-ondersteuningsverzoek te documenteren, kunnen we het verzoek in verschillende categorieën indelen en bepalen welke items de meest kritische, voorkomende, enzovoorts zijn.
We kunnen urenrapporten plannen zodat onze klanten de verbruikte ondersteuningsuren kunnen bijhouden.

IT Services: Data Risk, UTM,System Administrator
bottom of page